Søvnproblemer

En god søvn er en af de vigtigste faktorer for vores trivsel og sundhed – og for børn og unge er en sund søvn helt essentiel for at være læringsparat.
Får man den søvn, man har behov for, vil forudsætningen for trivsel og balance være optimal.  Så vil søvnen have en forebyggende, helbredende og genopbyggende indflydelse på vores fysiske og psykiske helbred. Men da søvnproblemer er et af de hyppigste og mest generende symptomer blandt befolkningen og er en væsentlig årsag til bl.a. dårlig trivsel, stress-symptomer og medicinering, er det vigtigt at have fokus på.

Faktisk har mere end 40% af den danske befolkning prøvet at have søvnproblemer i en eller anden grad. Der forskes af gode grunde meget i søvn og søvnproblemer, og vi bliver løbende klogere på, hvor vigtig søvnen er for vores udvikling både fysisk og psykisk. Søvnen hænger som nævnt uløseligt sammen med vores sundhed, da det er i søvnen, vi restituerer på alle måder.

Faktisk fungerer søvnen som en slags ”brusebad” for vores hjerne, så de fysiologiske processer som bl.a. styrker kroppens immunforsvar, kan foregå. Søvnproblemer, selv over blot få nætter, medfører nedsat funktionsniveau om dagen i form af træthed og forringet koncentrations- og indlæringsevne, rastløshed, irritabilitet og øget hyperaktivitet. Står problemerne på over længere tid, er det forbundet med en øget risiko for overvægt, hjertekar-sygdomme, mavetarm-problemer, sukkersyge, psykiske lidelser som fx angst og depression – og desværre også en lidt højere dødelighed.

Hyppighed

Søvnproblemer er så udbredt, at stort set alle mennesker én eller flere gange i løbet af livet vil opleve søvnproblemer betinget af fx stress-tilstande, skift i miljø, støj eller andre årsager.

Fakta er, at:

  • Søvnbesvær bliver mere almindeligt med alderen, og kvinder har det oftere end mænd.
  • Mellem 10-20% generes af kronisk søvnbesvær.
  • Cirka hver 10. voksen anvender ofte sovemedicin til natten.
  • Søvnbesvær kan opstå allerede i barndommen og undertiden fortsætte til voksenalderen.

Årsagerne

Årsagerne til forbigående eller korterevarende søvnbesvær er ofte velkendte og er betinget af ydre årsager som stress, spekulationer, følelsesmæssige forhold, private problemer eller akut sygdom.

Hos børn og unge skyldes det ofte brug af skærme, for meget man ikke vil gå glip af og dermed forstyrrer mobiltelefonen hjernen nærmest 24/7. Det fører ofte til træthed om dagen, koncentrations- og hukommelsesbesvær, tristhed og depressive tanker, muskelømhed, hovedpine, humørsvingninger samt ringe overskud og dårlig trivsel.

Det kan være en stor fordel at forberede både krop og hoved på at gå fra vågen tilstand til søvn, fx ved at ”geare” ned og få koblet af, undgå sociale medier, tv og måske blot nyde lidt ro, stille musik og dæmpet belysning. Af flere grunde kan det være hensigtsmæssigt at anvende en tyngdedyne, som fx Wellbee dynen. Den er ikke et medicinsk hjælpemiddel, men er med hurtigtvirkende effekt og ingen bivirkninger – udover måske lige, at man kan få lyst til at blive i sin seng og sove videre.

En tyngdedyne kan man både sidde og ligge med. Når tyngdedynens fyld bevæger sig inde i dynen, som samtidig lægger sig godt og tæt til kroppen, opleves en ro og en kropsafgrænsning, som også gør det lettere at falde i en god og dyb kvalitetssøvn.

Tyngdedynen stimulerer kroppens sanser og påvirker oxytocinproduktionen. Når det sker, opleves en beroligende og afslappende fornemmelse i kroppen, pulsen falder og en række positive fysiologiske ting sker helt naturligt og automatisk. Med den rolige følelse i kroppen, bliver det lettere at falde i søvn og kvaliteten af søvnen kan blive bedre.

Mere ro og tryghed i hverdagen

Wellbee hjælper både børn, unge, voksne og ældre med at finde ro og holde fokus ved at stimulere følelsen af at blive omfavnet. Det kan hjælpe med en hurtigere indsovning og dybere søvn. Dynen er oprindeligt udviklet til sundhedssektoren – og nu kan du også købe den i JYSK.

Udviklet af professionelle

Wellbee er udviklet af sundhedsprofessionelle fra ZiboCare med mange års erfaring i tyngdedyner for at gøre en positiv forskel hver dag med holdbare og innovative løsninger. Dynen er oprindeligt udviklet til sundhedssektoren og psykiatri med afsæt i den nyeste forskning.